Hľadať
Sign In

Odstráňte nepríjemný zápach zo žumpy so živými baktériami

no smell

Odstráňte nepríjemný zápach zo žumpy so živými baktériami

Ani v dnešnej dobe nežijeme všetci na miestach, ktoré je vhodné alebo možné pripojiť na kanalizáciu. Tieto väčšinou odľahlé vidiecke lokality síce môžu na prvý pohľad pôsobiť romanticky, avšak existujú isté záležitosti, ktoré niektorých ľudí odrádzajú.

Áno, hovoríme tentokrát o zápachu zo žumpy, ktorý sa „ozýva“ s železnou pravidelnosťou – napríklad po daždi. A celkovo to tak trochu súvisí s počasím, ale nielen s ním. Na chalupách a vidieckych domoch nás nepríjemný zápach žumpy môže vyhnať z letného večerného posedenia s kávičkou na terase. V horšom prípade nás vyženie aj z kúpeľne. Jednoducho sa totiž zápach šíri odpadovými rúrami a dokáže poriadne potrápiť.

Zdroje zápachu môžeme cielene redukovať

Za nevábny zápach zo septiku si do istej miery môžeme aj sami. Aby totiž septik bol po čuchu neutrálny (keď už teda nebude voňať), netreba narúšať jeho bakteriálnu rovnováhu. Toho docielime tým, že do odpadu nebudeme liať chlórovanú vodu. Chlór je totiž zabijakom baktérií. Aj tých „dobrých“ a v žumpe či septiku tak potrebných. Používaním chemického prostriedkov narúšate prirodzenú mikroflóru.

Preto by ste v svojich domácnostiach nemali používať agresívne čistiace prostriedky, ktoré prirodzenú mikroflóru zabíjajú. To môže mať za následok upchávanie odpadu, hromadenie kalu a okrem toho aj tvorbu spomínaného nepríjemného zápachu. A toho sa predsa chceme zbaviť.

Zvyšky jedál nepatria do odpadu

Tradičným problémom je vyhadzovanie či vylievanie zvyškov jedál do odpadu. Tie budú v septikoch a žumpách hniť. A to predstavuje ďalší zdroj zápachu, ktorý môže byť oveľa nepríjemnejší než zápach z rozkladajúceho sa fekálneho obsahu.

Zapáchať môže aj domáca čistiareň odpadových vôd

Zdrojom nepríjemného zápachu môže byť nielen žumpa, ale aj čistiareň odpadových vôd. Tá je stále častejším a obľúbenejším vybavením nielen nových domov.

Zvyšky rozkladajúceho sa organického materiálu z odpadovej vody v priebehu času vytvárajú kal. Akýsi organický sediment. Kal časom aj z dôvodu procesu mineralizácie produkuje amoniak. A práve ten je zdrojom nepríjemného zápachu.

Riešenie ponúkajú živé baktérie

Vhodným – a dokonca aj odporúčaným – riešením problémov so zapáchajúcou žumpou alebo ČOV môžu byť živé baktérie. Na trhu nájdete množstvo prípravkov rôznych výrobcov. Nás zaujali tekuté živé baktérie do čističky a žumpy pod obchodným názvom SCD Purus. Tento prípravok obsahuje patentovanú zmes 16 mikroorganizmov (s názvom SCD Probiotics), ktoré dokážu efektívne pomôcť s rozložením organických odpadov a tým aj k odstrániť nepríjemný zápach. Okrem iného je možné baktérie do čističky

Ide o tekutý a aktívny prípravok, ktorý netreba riediť – stačí ho iba naliať do septiku alebo ČOV v množstve odporúčanom v závislosti na objemu nádrže. A výsledok sa čoskoro dostaví. SCD Purus je živý ekosystém, ktorého obsah bol vyberaný aj s dôrazom na trvalú udržateľnosť.

Živé baktérie prispievajú okrem iného k prirodzenému rozkladu organickej hmoty a okrem ČOV či septikov fungujú aj na miestach s výskytom domácich zvierat (chlievy, maštale) alebo tiež na skládkach odpadu. Znižujú ich zápach zo žumpy a ČOV a majú pozitívny vplyv aj na produkciu plynov.

Dôležitá je tiež redukcia rastu rias v čistiarňach odpadových vôd či vyššia kvalita vzniknutých kalov. Tie sa síce budú vytvárať aj naďalej, no nebudú obsahovať toľko organických nečistôt a nebudú zapáchať. Prípravok SCD Purus ďalej rozkladá toxické zlúčeniny a napomáha k znižovaniu obsahu ťažkých kovov v kaloch.

OverenýEshop.sk

Sign In OverenýEshop.sk

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password